SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Till första sidan

Innehåll:
2006-09-27  Hemsidan
(Nytt utseende)
2006-09-30  Omröstningstest
2007-01-12  Motioner till SNSw

2007-12-27  Medlemspresentationer
2008-03-12  Nya forumet
2008-12-10  Uppgradering av forumet
2010-09-18  Paul Vallgren lämnar styrelsen
2010-11-25  Senweb subdomäner
2012-10-08  Tillbaka till gamla hemsidan
...............................................

Tillbaka till gamla hemsidan (2012-10-08)

Som alla medlemmar i Internetklubben har noterat så har Ni hamnat på gamla hemsidan när Ni skrivit in adressen seniornetinternet.se i Er webbläsare. Vår nya ordförande ville med annan teknik göra en annan hemsida som skulle bli vår klubbs ansikte utåt. Den nya sidan har använts som startsida sedan i slutet på juni. Nu har vår ordförande, tillika webbmaster, hoppat av allt sitt arbete i Internetklubben och därmed kan vi inte använda den nya sidan beroende på att det i nuläget inte finns någon som kan hantera den. Vi får tills vidare fortsätta med den gamla sidan som en del kallar antik. Det finns alltså möjlighet, för den som använder Joomla som programvara för att göra hemsidor, att göra en insats för klubben som webbmaster för den sida som påbörjats. Den som använder annan teknik är också välkommen att skapa något nytt men då helt från början.

Senweb subdomäner (2010-11-25)

Sedan en tid tillbaka har SeniorNet Internet erbjudit sina medlemmar en subdomän på vår nya domän Senweb.se. Ännu så länge har detta erbjudande utnyttjats av väldigt få medlemmar. Inom kort öppnas en ny diskussionsgrupp i vårt forum där frågor rörande subdomänerna kan ställas och där alla kan svara och ge råd efter bästa förmåga. Vill man ha en subdomän så anmäler man sitt intresse i vårt forum i diskussionsgruppen Information och i tråden Senweb.se. Den som anmäler sig får med e-post information om hur man kommer igång med sin subdomän.

Paul Vallgren lämnar styrelsen (2010-09-18)

Paul Vallgren lämnar styrelsen för att bedriva ett försöksprojekt med distansutbildning hos Vuxenskolan i Åsele. Försöket sker med hjälp av Vuxenskolans system vilket har möjligheter som vår klubb för närvarande inte kan erbjuda.

Försöksprojektet sker i samförstånd med vår klubb. Våra men även andra SeniorNet medlemmar kan anmäla intresse att delta i försöket tänkt för ett 10-tal medlemmar. Anmälan sker direkt till Paul.
E-post:
paul@latik.se

Detta projekt är intressant för vår klubb och jag önskar Paul lycka till.

För styrelsen Ingemar Nevelius (ordf)

Till toppen


Uppgradering av forumet (2008-12-10)

De senaste dagarna har vi jobbat med att uppgradera vårt forum för att länkning till andra platser på webben och inläggning av bilder ska underlättas. Det finns även ytterligare en diskussionsgrupp inlagd i forumet (Öva) där vi kan öva oss på att använda de nya funktionerna. Det finns nu även tillgång till Smylies och forumet har blivit litet färggladare sedan de gula gubbarna gjort sitt inträde. Det går även att använda annat typsnitt än det som är standard om man så vill och det har blivit betydligt lättare att göra stilen Fet, Kursiv och understruken. Vi vill gärna att så många som möjligt av våra medlemmar vädrar sina åsikter på forumet så gå in dit och kolla. Det blir roligare där ju fler som skriver. Var inte rädd för att ställa frågor om det är någonting där som är oklart. Vi hjälper så gärna till när det behövs.

Till toppen
 

Nya forumet (2008-03-12)

Nu är nya forumet taget i bruk i full skala efter att ha testats under en vecka av de som tidigare varit aktiva på vårt gamla forum hos Webvoter. Även till det nya forumet har endast medlemmar i SeniorNet Internet tillträde så det krävs inloggning som sker med samma användarnamn och lösenord som Du använder för inloggning på Seniornet.se. Det har även skett andra förändringar, medlemspresentationerna är t. ex. numera dolda för utomstående, och mer information om detta finns att läsa på forumet i diskussionsgruppen Agenda SeniorNet Internet.

Till toppen
 

Medlemspresentationer (2007-12-27)

På SNSw forum har det framförts önskemål om att kunna visa sin profil, en möjlighet som försvann när medlemsregistret där gjordes om. Nu finns det möjlighet för medlemmar i SeniorNet Internet att på vår egen hemsida göra en liten presentation av sin person. Vi får hoppas att så många medlemmar som möjligt använder sig av den möjligheten. Mer information om medlemspresentationen får Du när Du går in på forumet och klickar på den vita texten  SeniorNet Internet - Medlemmars sidor. Medlemssidan är dold för obehöriga och kan endast ses av medlemmar i SeniorNet Internet.

Till toppen
 

Motioner till SeniorNet årsmöte 2007 (2007-01-12)

Vill göra Er Alla observanta på att motioner till SeniorNet årsmöte ska vara inne under februari. OBS att vi både som klubb och privatpersoner har rätt att sända in motioner som styrelsen måste ta ställning till.

Tänk dock på en sak var stenhårt kortfattad, inled med bakgrund eller problembeskrivning samt avsluta med ett ännu kortare "Yrkande" = det man kräver få infört! detta för att få framgång...

Till toppen


Omröstning
(2006-09-30)

För att få en uppfattning om hur röstmaskinen, Webvoter-omröstning, fungerar gör vi en test av systemet. Det är en fråga som var och en av oss lätt kan svara på. Logga in på vårt klubbforum från första sidan för vidare information om omröstningen. Informationen finns i tråden Omröstning. Röstningen pågår t.o.m. söndag 8 oktober.

Till toppen


Hemsidan
(2006-09-27)

Som alla tidigare medlemmar kan se har hemsidan fått ett annat utseende. Det finns litet mer innehåll än tidigare och förhoppningsvis ska vi efter hand kunna fylla på med sådant som är intressant för medlemmarna.

Det har också blivit lättare att hitta till klubbforumet. Informationen i forumet om stadgar och de stiftelsehandlingar som ligger där kommer att tas bort.  Det finns också en del länkar på startsidan. Fler länkar och annan information av intresse kommer att läggas ut på hemsidan så gå gärna hit ofta för att hålla koll. Har du några tips eller önskemål om vad som borde finnas på sidan så hör gärna av dig via den e-postadress som finns på startsidan.

Till toppen