SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Till arkiv

 

Innehåll:

2006-11-11   Ett initiativ av Åke Sixtensson

2010-10-30   Enkät rörande hemsidan och våra två forum

 

 

 


2006-11-11

                              På vårt forum har Åke Sixtensson skrivit några inlägg om hur han lyckats få kommunen där han
                         bor att hjälpa till med att lära seniorer mer om datorer. Det som följer härunder är en affisch som
                         Åke gjort och som ska sättas upp på biblioteket vid de datorer där seniorer har reserverad tid.

 

 

 

 

 

Internet för oss äldre

     www.seniornet.se

 

En dataförening för seniorer 55+ i Sverige

Ändamål
SeniorNet är en allmännyttig ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja seniorers användning av de möjligheter som informationstekniken (IT) ger i samhället samt verka för att denna teknik anpassas till deras behov.

 

Vi är ca 7000 medlemmar, som bl.a. hjälper varandra om frågor om datorhantering m.m.

Du kan på våra sidor ställa frågor och komma med synpunkter om släktforskning, pengar och ekonomi, livsåskådning, hälsa , testa och experimentera och mycket mycket mera.
 

Även som icke medlem kan du titta på våran hemsida och se en del av vårt utbud! Som medlem får du även tillgång till våra ”disskussionsgrupper”

 

Tips! Gå redan nu in på www.seniornet.se  och ta en titt!

 

Till toppen

 


2010-10-30


Enkät rörande vår hemsida och SeniorNet Internet samt SeniorNet Sweden forum.

 

 

 

Med hjälp av Röstningsmaskinen 2010-10-22 gjordes en enkät av hur vi medlemmar värderade olika företeelser i vår verksamhet.

 

43% av SeniorNet Internet medlemmar svarade på enkätfrågorna

Man ombads göra fyra viktningar: ”onödigt”, ”bra”, ”viktigt” och ”viktigare än allt annat”. Slår man ihop ”vikterna” "Viktigt" och "Viktigare än allt annat" fås följande rangordning:

1. SeniorNet gemensamma forum (59%).
2. Möjligheten till årsmöte på nätet (56%).
3. Vår klubbs egna forum (33%).

4. Fototävling (30%).

5. Att kunna lägga upp bilder på forum (26%).

6. SeniorNet Chatt (16%).

 

Dock skall betonas att chatten är "viktigare än allt annat" för 10% av dem som svarade. Verkligheten verifierar enkätresultatet genom att många av SNI medlemmar är aktiva i det gemensamma forumet.

 

Alla röstningsresultat kan man se i vårt forum i diskussionsgruppen Agenda Seniornet Internet och i tråden Medlemsenkät.

 


Till toppen