SeniorNet Internet  nätverk inom   SeniorNet Sweden


 Till första sidan

 

SeniorNet Internet och SeniorNet Sweden Forum är nu på samma plats.

-------------------------------------------

Nu finns vårt eget klubbforum och SeniorNet Sweden forum tillgängliga efter en inloggning.

Ett klick på Forum i vänstra kolumnen på hemsidan leder till inloggningssidan hos SeniorNet Sweden och därifrån direkt in i det gemensamma forumet. Där finns vårt eget klubbforum överst och direkt därefter SeniorNetSweden forum som alla medlemmar har tillgång till. Den här sammanslagningen innebär att Du som medlem bara behöver logga in en gång för att läsa/skriva i bägge forumen. För att Du säkert ska veta i vilket forum Du är så är bakgrunden på sidorna gulaktig i vårt eget klubbforum medan det är vitt i det gemensamma forumet.

Sammanslagningen kommer också att innebära att de diskussionsgrupper i vårt klubbforum som har en motsvarighet i det gemensamma forumet kommer att stängas. Förhoppningsvis ska det leda till fler inlägg i de grupper som idag är dubblerade.

 Nytt-markeringar har nu fått en ny funktion. De ligger kvar tills dess Du har öppnat en tråd med Nytt-markering och försvinner därefter på en gång. Däremot ligger markeringen kvar om Du inte kollat den märkta tråden även om Du loggar ut. Markeringen finns alltså numera kvar tills dess märkt tråd är öppnad.

Därutöver kan Du ta del av samtliga sidor hos SeniorNet Sweden som ligger bakom lösen utan att göra någon mer inloggning.

Om Du hittar något som inte fungerar som det ska så låt oss veta. Det är ju vanligt att någonting blir fel vid så här stora jobb som en sammanslagning av två forum innebär.

Den här tekniken är framtagen och bekostad av SeniorNet Internet men alla övriga klubbar som vill ha ett klubbforum kan för en mycket ringa kostnad till Internetleverantören använda sig av samma teknik. Alla klubbar som vill ansluta sig får sitt eget forum på samma plats som vårt klubbforum har. Övriga medlemmar kommer inte att märka någonting av den här förändringen.