SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Till första sidan
 
 

Fototävlan September 2011

Nu har vi passerat slutdatum för nya bilder till fototävling September 2011.
Tävlingsreglerna är återgivna härunder och därefter finns tävlingsbidragen presenterade.
Röstningen har påbörjats i
vårt
Klubbforum.

Tävlingsregler:

Varje medlem i SeniorNet Internet har rätt att skicka in en bild för deltagande i tävlingen. Den bild som skickas in kan inte i ett senare skede bytas
ut mot någon ny utan första inskickade bild gäller.

Temat för bilden är valfritt.

Inskickad bild får inte vara större än 800x600 bildpunkter och max 100KB.

Inskickad bild ska finnas hos mottagaren senast den 30 september 2011. Alla bilder kommer att läggas ut samtidigt när tävlingen är avslutad.

Röstning, där alla SeniorNet Internets medlemmar deltar, kommer därefter att avgöra vem som blir segrare. Vid röstningen är det inte tillåtet att
rösta på den egna bilden
.

Priset till vinnande bild:   Fotografen till den vinnande bilden får ett friår på SeniorNet. Vår klubb betalar medlemsavgiften vid nästa betalningstillfälle. Den som redan åtnjutit ett friår i tidigare tävling får dock nöja sig med äran! Friåret går då till fotografen av bästa bild som tagits
av en icke tidigare vinnare.


Resultatet av den efterföljande omröstningen kommer att presenteras på vår hemsida när röstningen är avslutad. Om flera bilder får lika många
röster kommer vinnaren av friåret att utses genom lottning.

Delta i tävlingen och skicka ett mejl med uppgift om namn och bifoga bildfilen till denna adress.

 

Här följer samtliga tävlingsbidrag.

Röstning ska avgöra vilken bild som vinner. Röstning sker i vårt Klubbforum i diskussionsgruppen Enkäter/Omröstningar. Endast medlemmar i SeniorNet Internet har rösträtt och vi måste därför vara inloggade på vårt Klubbforum när röstning sker. Röstningen startar den 1/10 och avslutas den 30/10 2011. Röstningsresultatet kommer att presenteras sist på denna sida och i vårt forum där röstningen sker så snart den är avslutad. När Du röstar ska Du välja ut en bild. Det Du röstar på är Bild nr 1, 2 osv. Röstningen sker genom att sätta en prick i cirkeln framför bildnumret i tabellen som visas på röstningssidan och därefter klicka på Rösta.

Det är inte tillåtet att rösta på den bild Du själv skickat in.

För att komma direkt till inloggningen och forumet kan Du använda denna länk.

 
Bild nr 1
   

Bild nr 2

   

Bild nr 3

   

Bild nr 4

   

Bild nr 5

   

Bild nr 6

   

Bild nr 7

   

Bild nr 8

   

Bild nr 9

   

Bild nr 10

   

Bild nr 11

   

Bild nr 12

   

Bild nr 13

   

Bild nr 14

   

Bild nr 15

   

Bild nr 16

   

Bild nr 17

   

Bild nr 18

   

Bild nr 19

   

Bild nr 20

   

Bild nr 21

   

Bild nr 22

   

Bild nr 23

   

Bild nr 24

   

Bild nr 25

   

 

Nu är resultatet av röstningen i Fototävlingen i september 2011 klart och vi har en vinnare som får ett års medlemskap i SeniorNet betald.

Hur röstningen utföll framgår av den bild som finns presenterad längst ner på denna sida.

 

Grattis till Iris Nilsson, Din bild fick sex (6) röster. Fyra bilder fick fem
röster vardera så det var hård konkurrens den här gången också.

 

   

Till första sidan