SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden
 Till första sidan


Fototävlan December 2009

Nu har det blivit nytt år, 2010,  och tävlingstiden för fototävlingen i december 2009 är över. Nu återstår att rösta fram den bästa bilden bland alla bidrag som kommit in. Ett tips, om man vill se bilderna i ett större format, är att använda zoomningen i nedre högra hörnet. Om man väljer 150% får man ett bra format på bilderna. Titta på de bilder som ligger till vänster först och scrolla sedan till den högra sidan för att se de bilder som ligger till höger. Det är ganska många bilder den här gången så det blir nog inte så lätt att välja ut den bästa. Tack så mycket för alla bidrag.

Tävlingsreglerna är återgivna härunder och därefter finns tävlingsbidragen presenterade.

Tävlingsregler:

Varje medlem i SeniorNet Internet har rätt att skicka in en bild för deltagande i tävlingen. Den bild som skickas in kan inte i ett senare skede bytas ut mot någon ny utan första inskickade bild gäller.

Det är en fördel om bilden är redigerad till max 800x600 bildpunkter och max 100KB. Om Du inte klarar av att göra det så hjälper vi till att ordna redigering av den bild Du skickar in.

Inskickad bild ska finnas hos mottagaren senast den 31/12 2009.

Röstning, där alla SeniorNet Internets medlemmar deltar, kommer därefter att avgöra vem som blir segrare. Vid röstningen är det inte tillåtet att rösta på den egna bilden.

Priset till vinnande bild:   Fotografen till den vinnande bilden får ett friår på SeniorNet. Vår klubb betalar medlemsavgiften vid nästa betalningstillfälle. Den som redan åtnjutit ett friår i tidigare tävling får dock nöja sig med äran! Friåret går då till fotografen av bästa bild som tagits av en icke tidigare vinnare.

Resultatet av den efterföljande omröstningen kommer att presenteras på vår hemsida när röstningen är avslutad.

Delta i tävlingen och skicka ett mejl med uppgift om namn och bifoga bildfilen.

Mejlet ska skickas till denna adress.

Välkommen med Ditt tävlingsbidrag!

   


Här följer samtliga tävlingsbidrag.

Röstning ska avgöra vilken bild som vinner. Röstning sker i vårt Forum i diskussionsgruppen Enkäter/Omröstningar. Endast medlemmar i SeniorNet Internet har rösträtt och vi måste därför vara inloggade på vårt Forum när röstning sker. Röstningen pågår under Januari 2010 fram t o m den 24. Röstningsresultatet kommer att presenteras sist på denna sida och i vårt forum där röstningen sker så snart den är avslutad. Bilderna har namnen Bild nr 1 osv. Röstningen sker genom att bocka för det Bild nr Du tycker är bäst i tabellen som visas på röstningssidan.

Det är inte tillåtet att rösta på den bild Du själv skickat in.

För att komma direkt till inloggningen och röstningen kan Du använda denna länk.
(Röstningen är avslutad)


 

   

 

 

Bild nr 1

Bild nr 2

   

   

Bild nr 3

Bild nr 4

   

   

Bild nr 5

Bild nr 6

 

 

   

Bild nr 7

Bild nr 8

   
   

Bild nr 9

Bild nr 10

   

   

Bild nr 11

Bild nr 12

   

   

Bild nr 13

Bild nr 14

   

Bild nr 15

 

 

Bild nr 16

   

Bild nr 17

Bild nr 18

   

   

Bild nr 19

Bild nr 20

   

   

Bild nr 21

Bild nr 22

   

 
   

Bild nr 23

 
  .

Nu är resultatet av röstningen i Fototävlingen i december 2009 klart och vi har en vinnare som får ett års medlemskap i SeniorNet betald.

Hur röstningen utföll framgår av den bild som finns presenterad längst ner på denna sida.

 

Grattis till Gösta Dahlqvist i Laxå som med sin bild fick flest röster.

   

Gösta har tillsammans med bilden bifogat en text som lyder:

Bilden som jag tävlar med är min älskade mor som jag tycker att jag porträtterat på ett fint sätt.

Resultatet av röstningen bekräftar att han hade alldeles rätt.

 

   

Totalt är det 26 medlemmar som röstat i fototävlingen.

Som framgår av redovisningen till vänster så har Bild nr 7 fått flest röster (6).

 

Till Arkivet