SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Tillbaka till Bli medlem

SeniorNet Internet. Så här blir Du medlem!

Skriv gärna ut anvisningen den tar tre sidor                                                                              

Du går in på SeniorNet Sweden hemsida www.seniornet.se och loggar in genom att klicka på "handen" uppe till höger (flyttad till vänstra sidan numera) i bilden på skärmen:

Loginbilden kommer fram! Du fyller i ditt medlemsnummer och ditt lösenord samt klickar på knappen "Logga in"

Första bilden återkommer som visar att Du är inloggad! Klicka nu på texten "Ändra egen" invid "Handen" för att få upp
din registerpost i medlemsregistret:

Följande bild kommer upp på skärmen med dina egna registerfakta (i stället för mina som i detta exempel).
En bit ned i bilden skall Du ange klubbtillhörighet:

Även denna sida har fått ett annorlunda utseende och stämmer inte riktigt med bilden.

Öppna menyn "SeniorNet lokal klubb" så att listan över alla klubbar kommer fram. Leta upp "SeniorNet Internet"
och markera oss som din klubbtillhörighet genom att "SeniorNet Internet" hamnar i den översta rutan. OBS klicka
sedan en gång till bredvid menyn så att den blåa markeringen försvinner men klubbnamnet står kvar!

Fortsätt nu längst ned i samma bild på skärmen (till nedanför ditt lösenord) där Du finner knappen för att spara din
anmälan. Glöm ej att klicka på den!

Kolla gärna genom att titta in i "Ändra egen" - en extra gång

Varmt välkommen till SeniorNet Internet!

Tillbaka till Bli medlem